Om delaktighet och medbestämmande

Om delaktighet och medbestämmande

I demokratisk anda beskrivs i skolans läroplan hur elevens inflytande, delaktighet och medbestämmande är av stor betydelse.

Ibland möter man lärare som sliter sitt hår över elevers bristande engagemang och motivation. Och i de fall, de är enstaka men de finns, där man inte har eftersökt elevens perspektiv och åsikter kan man inte nog poängtera vikten av att göra detta.

Motivation uppstår som resultat av att några av våra grundläggande behov är mötta. Vi har behov av att det klickar mellan de krav som ställs på oss och de förmågor och färdigheter som vi besitter, eller att vi får stöd och hjälp med de förmågor och färdigheter som krävs för att lyckas med det vi har framför oss. Vi har behov av att ingå i ett sammanhang, där vi är en del av en större helhet och där vi spelar en betydelsefull roll. Och så har vi behov av att få bestämma själva i våra liv. Här kommer begrepp som delaktighet och medbestämmande in.  

För en del av oss räcker det inte med att få saker och ting serverade. Hur bra de än må vara. För en del av oss spelar det nämligen en avgörande roll om vi har fått vara med och göra vår röst hörd eller ej.

Och så finns det några av oss som inte köper det gängse skolupplägget utan som enbart brinner för dinosaurier, Titanic, medeltiden, Pokémon Go eller bönsyrsor. Då behöver vi fundera kring hur undervisningen kan byggas upp utifrån det här. Annars missar vi målet och struntar i ett av människans grundläggande behov. (Och här kan man kanske bli missuppfattad. Det är förstås inte att jobba med uppgifter som handlar om dinosaurier som är ett av människans grundläggande behov. Det är att vi ska skapa delaktighet och medbestämmande för individen. Sedan kan man så klart hamna i ett skolupplägg som handlar om dinosaurier från morgon till kväll, det är ju inte helt otroligt).