Jag heter Terése Österholm och är leg. psykolog. Jag driver Österholm Psykologkonsult AB och utgår från Värnamo i Småland. Jag arbetar även som psykolog i skola och förskola i Värnamo kommun.

I mitt eget företag erbjuder jag handledning, konsultation och fortbildning. Jag arbetar huvudsakligen med bemötandefrågor. Målgruppen är främst personal inom skola, vård – eller omsorg och som arbetar med personer i behov av särskilt stöd. Så väl barn som vuxna.

Ett stort intresseområde är utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, det vill säga diagnoser som autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning.

Ett annat intresseområde är organisationer, grupp – och ledarskap.

Mitt arbete vilar på en humanistisk grundsyn där den tillämpade etiken ofta får en framträdande plats.

Ett av mina utbildningsområden är Lågaffektivt bemötande och jag är aktiv i nätverket Lågaffektiva psykologer som grundades 2011 av leg. psykolog Bo Hejlskov Elvén.

Välkommen hit.

osterholm psykologkonsult