Jag heter Terése Österholm och är leg. psykolog. Jag driver Österholm Psykologkonsult AB och utgår från Värnamo i Småland. Jag arbetar även som psykolog i skola och förskola i Värnamo kommun.

I mitt eget företag erbjuder jag handledning, konsultation och fortbildning. Jag arbetar huvudsakligen med bemötandefrågor. Mitt arbete vilar på en humanistisk grundsyn där den tillämpade etiken har en framträdande plats.

Målgruppen är främst personal inom skola, vård – eller omsorg och som arbetar med personer i behov av särskilt stöd. Så väl barn som vuxna.

Ett stort intresseområde är utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, det vill säga diagnoser som autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning.

Andra intresseområden är organisationspsykologi, grupp – och ledarskap samt etik inom skola, vård och omsorg. Jag har kandidatexamen i filosofi med inriktning etik.

Ett av mina utbildningsområden är lågaffektivt bemötande och jag är aktiv i nätverket Lågaffektiva psykologer grundat av leg. psykolog Bo Hejlskov Elvén.

Välkommen hit.

osterholm psykologkonsult