Österholm Psykologkonsult AB drivs av mig, Terese Österholm. Jag är legitimerad psykolog och utgår från Värnamo i Småland. Jag erbjuder handledning, konsultation och fortbildning. Jag arbetar huvudsakligen med lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteende.

Målgruppen är främst pedagogisk personal eller vård – och omsorgspersonal som arbetar med personer i behov av särskilt stöd, men även privata företag för personals räkning samt privatpersoner.

Särskilt intresseområde är utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, det vill säga diagnoser som autism, ADHD och utvecklingsstörning.

Mitt arbete vilar på en humanistisk grundsyn där neuropsykologi, stressforskning, affektteorier och etik är hörnstenarna.

Välkommen hit.

osterholm psykologkonsult