Lågaffektiva månadsbrevet är ett månatligt nyhetsbrev på temat lågaffektivt bemötande. Och allt som angränsar till det.

Det skrivs av legitimerad psykolog Terése Österholm och är tänkt att vara ett sätt att bidra till en lite mer medmänsklig tillvaro för oss alla.

I varje månadsbrev får du en liten illustration.

Att prenumerera kostar ingenting.

Här prenumererar du: https://tereseosterholm.substack.com/

Nyhetsbrevet kommer direkt till din e-post och på tereseosterholm.substack.com. Där hittar du också samtliga nyhetsbrev.