Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg av Terése Österholm och Bo Hejlskov Elvén

Denna bok handlar om ärendehandledning till personal som arbetar med barn och vuxna med funktionsnedsättningar som autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning. Ärendehandledning av detta slag skiljer sig från den form av handledning som är vanligast i Sverige, det vill säga processhandledning. Ärendehandledning har en tydligt metodstödjande och utbildande karaktär. Bra ärendehandledning tillför personalen kunskap de tidigare inte haft om metod och om funktionsnedsättningar.

I boken diskuteras bland annat:

• hur handledaren kan stödja personalen i att skapa förhållningssätt som stärker trivsel och utveckling hos verksamhetens huvudpersoner

• hur handledaren kan stödja en synvända hos personalen

• hur handledaren kan tillföra den kunskap personalen behöver för att skapa rätt förhållningssätt

• hur olika svårigheter i denna typ av handledning kan överkommas.

Målgruppen för boken är handledare för personal inom skola, vård- och omsorg samt utbildare och studenter på handledarutbildningar.

Lågaffektivt bemötande förklarat så enkelt det överhuvudtaget går. För oss som behöver påminnas, för de som har svårt att läsa och för de som behöver veta men inte vill läsa. En seriebok alltså! 

Exklusivt hos Lågaffektivt bokhandeln

Det människor gör är inte så konstigt. Om man förstår varför. En liten bok med exempel och möjlighet att själv beskriva det som inte är så konstigt.

Exklusivt hos Lågaffektiva bokhandeln

lågaffektivt bemötande problematisk skolfrånvaro

Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro av Maria Bühler, Annelie Karlsson och Terése Österholm

Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i våra skolor. Att försöka förstå och komma tillrätta med fenomenet är en angelägen uppgift för alla som befinner sig i närheten av barn och unga. Den här boken presenterar hur man kan förstå problematisk skolfrånvaro utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro utgår från att det är förhållningssättet och miljön runt eleverna som behöver förändras för att främja skolnärvaro.

I boken ges alternativa förklaringsmodeller till vad som kan ligga bakom problematisk skolfrånvaro. Därefter presenteras hur man praktiskt kan arbeta lågaffektivt och förebyggande med kartläggningar och handlingsplaner. I bokens avslutande del ges många konkreta verktyg och tips på hur man i skolan kan arbeta för att göra skolan tillgänglig – för alla.

Boken riktar sig till alla som arbetar inom skolan. Den riktar sig även till vårdnadshavare som vill lära sig mer om problematisk skolfrånvaro. Boken lämpar sig väl för lärar- och psykologutbildningen. Den är även användbar på utbildningar för specialpedagoger och rektorer.

Det är en nödvändig bok om vi ska lyfta oss från att problematisera och behandla elever, och istället skapa en skola som elever väljer att gå till. Alla elever.

Bo Hejlskov Elvén

lagaffektivt bemotande

Lågaffektivt bemötande av red. Axel Chipumbu Havelius

Kapitel 6, Handledning, av Terése Österholm

Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem. I denna bok presenteras lågaffektivt bemötande utifrån en mängd olika verksamheter och infallsvinklar.

Författarna visar hur det lågaffektiva bemötandet är användbart inom såväl förskola och skola som när man arbetar med traumatiserade barn och unga och inom psykiatrisk vård. Metodens teoretiska utgångspunkter, dess etik och humanistiska grundsyn presenteras.