tjanster_01.jpg

Handledning

Handledning till personal är en insats över tid. Vid problemskapande beteende ligger fokus på implementering av lågaffektivt bemötande och det är personalens agerande som är i centrum. Verksamheter som kan vara aktuella är skolor, LSS-boenden, HVB-hem, äldreomsorg. 

tjanster_02

Föreläsning och fortbildning

Fortbildningsinsatser kan ges till personal i form av föreläsningar. Främst erbjuds föreläsningar om lågaffektivt bemötande, etik inom skola, vård och omsorg, samt neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd. Föreläsningarna är ungefär tre timmar långa.

tjanster_04

Konsultation

Konsultation syftar till enstaka samtal med personal som önskar råd i en aktuell fråga.

tjanster_03

Vägledande samtal

Vägledande samtal är en insats som erbjuds chefer och arbetsledare. Syftet är att vara ett “bollplank” i svåra situationer eller vid etiska dilemman. 

Foto: Linn Mattsson