tjanster_01.jpg

Handledning

Handledning till personal är en insats över tid. Vid problemskapande beteende ligger fokus på implementering av lågaffektiva metoder och det är personalens agerande som är i centrum. Verksamheter som kan vara aktuella är skolor, LSS-boenden, HVB-hem, äldreomsorg.

tjanster_02

Föreläsning och fortbildning

Fortbildningsinsatser kan ges till personal i form av föreläsningar. Främst erbjuds föreläsningar om lågaffektivt bemötande och förhållningssätt, stress och belastning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt om de neuropsykiatriska diagnoserna autism och ADHD. Föreläsningarna är ungefär tre timmar långa.

tjanster_04

Konsultation

Konsultation syftar till enstaka samtal med personal som önskar råd i en aktuell fråga.

tjanster_03

Coaching

Coaching syftar till personlig vägledning, och där ett ”bollplank” kan vara ett stöd i utvecklingen av de egna förmågorna. Chefer och arbetsledare ges möjlighet till detta genom reflektion och lösningsinriktade samtal.

Foto: Linn Mattsson