Några vanliga missförstånd – del 3

Om vanliga missförstånd med lågaffektivt bemötande. En av flera i serien om vad det inte innebär att arbeta lågaffektivt.

Del 3. “Att bara släcka bränder”

Det tredje missförståndet vi tar upp i poddavsnittet “Det här är inte att vara lågaffektiv” är det som vi kallar att man bara skulle “släcka bränder” när man arbetar med lågaffektiv metod. Det handlar om att man väntar tills det har kraschat och att man först då plockar in lågaffektiva strategier. Med andra ord använder man inte sig av lågaffektivt bemötande i förebyggande syfte. Trots att ett lågaffektivt förhållningssätt i allra högsta grad bidrar till att förebygga problemskapande beteenden och främja trygghet och lugn.

Det är så klart lättast att komma in och släcka bränder. När det är kaos ställs saker och ting på sin spets och i sådana lägen blir man mer mottaglig för att ta in nya metoder. Med en gång upplever man också ofta att det lågaffektiva bemötandet fungerar. Icke-fungerande/farliga metoder plockas bort och lågaffektiva strategier i kaos läggs till. Men sedan nöjer man sig med det. Varför då? Kanske för att man inte såg de bakomliggande orsakerna till det problemskapande beteendet? Kanske att man inte förstod hur bristande förmågor och färdigheter krockade med de krav som fanns i omgivningen?

Det har visat sig att bara genom att vi slutar gå in med dåliga metoder i kaosartade situationer så sjunker sjukskrivningsantalet hos personalen. För att sedan öka en tid senare igen. Varför då? Eftersom det bara handlar om att ta bort dåliga metoder. Efter att man har tagit bort måste man lägga till. Men ett fortsatt hanterande, om än med hjälp av lågaffektiva strategier i kaos, kan också bli utmattande i längden. Vi måste lägga till det förebyggande arbetet. Bristande kravanpassningar ger situationer att hantera. Om och om igen. Med fungerande kravanpassningar förebygger vi att ett hanterande behöver uppstå i den höga utsträckning som var tidigare.

För att hantera kaos behöver man först ta bort icke-fungerande/farliga metoder för att sedan kunna lägga till metoder som fungerar. Därefter behöver det förebyggande arbetet ta vid.

Hantera och förebygga

Metoder vi använder för att hantera situationer som håller på att trappas upp ligger i en verktygslåda. Här finns till exempel avledningar och lågaffektiva strategier i kaos. Metoder vi använder för att förebygga problemskapande beteenden och som syftar till att skapa en miljö utifrån personens förmågor och färdigheter ligger i en annan verktygslåda. En av de bästa metoderna där är kravanpassningar.

Förebygg och hantera