Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och det nationella nätverket Lågaffektiva Psykologer. Nätverket initierades 2011 av leg. psykolog Bo Hejlskov Elvén med ambitionen att få större spridning för lågaffektiva metoder i bemötande av individer med problemskapande beteende. I nätverket finns psykologer med stor kännedom om funktionsnedsättningar, verksamma inom vitt skilda specialiteter från barn till äldre. Alla medlemmar kan erbjuda handledning och utbildning i lågaffektivt bemötande.

psykologforbundet_logga_trans_62x62px

psyfore_70px