Jag rekommenderar följande personer och företag som arbetar på samma grund som jag:

Bo Hejlskov Elvén: Psykolog, Lomma. Arbetar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder. Bo är föregrundsgestalten för det lågaffektiva förhållningssättet i Skandinavien, och har under de senaste åren varit den drivande kraften bakom metodens etablering.

CalmarSund Psykologtjänst: Specialistpsykolog Annica Kosner, Kalmar.

Funkkonsulten AB: Specialpedagog Annelie Karlsson, Göteborg.

Havelius & Co: Psykolog Axel Havelius, Malmö.

Kogita Psykologi: Specialistpsykolog Maria Bühler, Stockholm.

Provivus: Psykologerna David Edfeldt och Gunilla Karlsson Kendall, Stockholm.

Psykolog Christian Bergbom: Psykolog Christian Bergbom, Linköping.

Psykolog Hanna Kviman: Psykolog Hanna Kviman, Stockholm

Psykologkonsult Heléne Skoglund: Psykolog Heléne Skoglund, Norrköping.

Psykologkonsultation: Psykolog Johanna Norlin Hellberg, Växjö.

Psykolog S. Hindström: Psykolog Stina Hindström, Göteborg.

Psykologkonsult Stefan Boström: Psykolog Stefan Boström, Uppsala.

Rova & Sjögren: Psykologerna Erik Rova och Anton Sjögren, Umeå.

TE Psykologkonsult: Specialistpsykolog Tina Emet, Orsa.

Trygg Elev: Kurator Anders Liljekvist, Växjö.