Nationella nätverket Lågaffektiva Psykologer

Jag är med i det nationella nätverket av psykologer som arbetar med lågaffektiva metoder. Nätverket Lågaffektiva Psykologer initierades 2011 av Bo Hejlskov Elvén med ambitionen att få större spridning för lågaffektiva metoder i bemötande av individer med problemskapande beteende. I nätverket finns psykologer med stor kännedom om funktionsnedsättningar, verksamma inom vitt skilda specialiteter från barn till äldre. Alla medlemmar kan erbjuda handledning och utbildning i lågaffektivt bemötande.

Jag rekommenderar följande personer och företag som arbetar på samma grund som jag:

Bo Hejlskov Elvén: Psykolog, Lomma. Arbetar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder. Bo är föregrundsgestalten för det lågaffektiva förhållningssättet i Skandinavien, och har under de senaste åren varit den drivande kraften bakom metodens etablering.

CalmarSund Psykologtjänst: Specialistpsykolog Annica Kosner, Kalmar.

Havelius & Co: Psykolog Axel Havelius och socionom Mahina Havelius, Malmö.

Kogita Psykologi: Specialistpsykolog Maria Bühler, Stockholm.

OP-konsult: Specialistpsykolog Barry Karlsson, Uppsala.

Pedagogisk Psykologi: Psykologerna Erik Rova och Anton Sjögren, Umeå.

Provivus: Psykologerna David Edfeldt och Gunilla Karlsson Kendall, Stockholm.

Psykolog Christian Bergbom: Psykolog Christian Bergbom, Linköping.

Psykolog Hanna Kviman: Psykolog Hanna Kviman, Stockholm

Psykologkonsult Heléne Skoglund: Psykolog Heléne Skoglund, Norrköping.

Psykolog S. Hindström: Psykolog Stina Hindström, Göteborg.

Psykologkonsult Stefan Boström: Psykolog Stefan Boström, Uppsala.

TE Psykologkonsult: Specialistpsykolog Tina Emet, Orsa.